Hållbara affärsmodeller för textilier

Utveckling av mer hållbara affärsmodeller är viktig för minskad miljöpåverkan och en omställning mot cirkulära flöden.