Webbinarier om klimat och luft

”I väntan på Klimatforum” är namnet på Naturvårdsverkets webbinarieserie om klimat och luft. Totalt kommer ett 20-tal webbinarier genomföras under 2021, samtliga om klimat- och luftfrågor. De handlar om allt från styrmedel och tekniska lösningar för att påskynda klimatomställningen, till internationella utblickar.