Panorama – visuellt verktyg för klimatomställningen

Panorama är ett digitalt samarbetsverktyg som visualiserar klimatomställningen i Sverige. Panorama ger användaren en överblick över nuläget och vad som behöver göras för att nå de svenska klimatmålen.