Många vägar mot fossiloberoende fordonsflotta

För att få ned transportsektorns klimatpåverkande utsläpp krävs både energieffektivare fordon, mer eldrift, biodrivmedel och andra hållbara bränslealternativ. Dessutom måste vi med samhällsplanering minska transportbehoven på det stora hela.