Industriproduktionen allt grönare, men mer finns att göra

De klimatpåverkande utsläppen från bränsleanvändningen minskar inom industrin samtidigt som direkta utsläpp från tillverkningsprocesserna har varit nästan konstanta under lång tid. Forskning och utveckling av nya tekniker kommer att krävas för att nå en klimatneutral industri, tillsammans med ett reformerat utsläppshandelssystem.