Allmänhetens efterfrågan på information om klimatfrågor

En kvantitativ undersökning om vad svenska folkets vill veta om klimat och genom vilka kanaler.