Allmänhetens kunskap och attityder till klimatfrågor

Naturvårdsverket mäter regelbundet svenska folkets uppfattning och efterfrågan på information om klimatfrågor. Undersökningarna används för att utveckla och anpassa förslag på åtgärder.