Så bidrar regionala handlingsplaner till grön infrastruktur

Syftet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur är att ge ett fördjupat kunskaps- och planeringsunderlag till landskapets aktörer. Dialog och samarbeten ska bidra till åtgärder som länkar samman en fragmenterad natur.