Grön infrastruktur

Om grön infrastruktur och hur det ska genomföras med hjälp av regionala handlingsplaner. Från hösten 2018 ska grön infrastruktur vara en naturlig del av planering och prioritering av insatser i olika samhällsprocesser.