Nagoyaprotokollet och genetiska resurser i samhället

Om Nagoyaprotokollet och användningen av genetiska resurser vid forskning och för framställning av produkter.