Urbanisering och stadsplanering

Allt fler människor bor i städer, både i Sverige och i världen. Därför behöver planeringen bemöta sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar i städer.