Tätortsnära natur och friluftsliv

Friluftsliv och naturupplevelser har stor betydelse för och påverkar många människor. Därför är det viktigt att planera och kartlägga friluftslivsområden.