Planera för transporteffektivitet

Med ett transporteffektivt samhälle menas att trafikarbetet (antalet körda fordonskilometer) med bil, lastbil och flyg minskar.