Planera för klimatanpassning

Sveriges byggda miljö är ofta planerad och uppbyggd efter dagens klimat. Med ett förändrat klimat behöver vi ställa nya krav.