Miljöbedömningar i fysisk planering

För att en miljöbedömning på bästa sätt ska kunna påverka planens utformning är det viktigt att den görs tidigt i planeringsprocessen.