Planera för en hållbar dagvattenhantering

En planering som minimerar uppkomsten av dagvatten är, i likhet med planering av ytor för rening och fördröjning, en central del i en hållbar dagvattenhantering.