Planera för grön infrastruktur

Grön infrastruktur är förutsättningen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Underlag och kunskap om grönstrukturen visar vad som bör bevaras, stärkas och utvecklas.