Planera för hållbar utveckling

Fysisk planering handlar om hur mark- och vattenområden ska användas. Här har vi samlat underlag och länkar som är till hjälp i planeringssammanhang.