Fokus på medborgarnytta i kommunal friluftsplanering

Att öka utevistelsen bland befolkningen och att underlätta för kommunens förvaltningar är tanken bakom Örnsköldsviks friluftsprogram.