Kommunal friluftslivsplanering

Kommunerna har en nyckelroll i arbetet med friluftsliv. Naturvårdsverket har tagit framvägledning till stöd.