Tankesmedjor för friluftsliv

Konferensen Tankesmedja för friluftsliv bygger på delaktighet och är till för dig som arbetar med friluftsliv i ideell organisation, kommun, myndighet, företag eller i branschorganisation och för markägare. Den arrangeras varje år och behandlar olika teman.