Sveriges friluftskommun 2015

Sveriges friluftskommun 2015 är Örnsköldsviks kommun. Heby kommun får ett hedersomnämnande som Årets förbättrare. Utmärkelsen baserar sig på en undersökning av hur landets kommuner arbetar med det lokala friluftslivet.