Statistik om svenskars friluftsvanor

Friluftsliv i olika former är en populär fritidssysselsättning bland svenskarna. Dagens friluftsliv har dessutom nära kopplingar till en växande naturturism. Att följa svenskars friluftsvanor är ett viktigt underlag för att se om vi närmar oss de mål som regeringen satt upp för både frilufts- och miljömålspolitiken.