Naturturism

Naturturism bidrar till hållbar utveckling för lokalsamhället både ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Sveriges natur är en stor tillgång för såväl inhemska som utländska besökare och intresset ökar.