Uppföljning av målen för friluftslivspolitiken 2019

Naturvårdsverket tillsammans med uppföljningsansvariga myndigheter har för andra gången följt upp insatserna för de av riksdagen beslutade friluftsmålen.