Sveriges friluftsmål

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012.

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen följt upp insatserna för friluftsmålen.

Uppföljningen visar att möjligheterna för, tillgängligheten till och arbetet med friluftsliv generellt sett ökar och förbättras.