Större fokus på att åtgärda förorenade områden

Under år 2017 pågick 57 saneringar med hjälp av statlig finansiering. Många stora och dyra åtgärder är igång.