Förorenade områden – så fördelar Naturvårdsverket pengarna

I Sverige satsas stora resurser på förorenade områden och det är Naturvårdsverket som fördelar det statliga bidraget för att åtgärda föroreningarna. En nationell plan finns för att långsiktigt och systematiskt prioritera det statliga bidraget till de mest förorenade områdena.