Vägen mot en hållbar och trygg elförsörjning

Sverige har som mål att år 2040 ha en 100 procent förnybar elproduktion. Naturvårdsverket och Energimyndigheten arbetar därför tillsammans för att ta fram en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Det här har hittills hänt i arbetet (samtliga möten finns på sidan "Genomförda möten" som du hittar i navigeringen)

Sortera på: fallande - stigande
 • 9 september 2019

  Rundabordssamtal med vindkraftsbranschen. Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade företrädare för vindkraftsbranschen och elnätsföretag i syfte att diskutera upplägg av och utmaningar i arbetet med en strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad.

 • 4 juli 2019

  Almedalen. Generaldirektörerna för Energimyndigheten och Naturvårdsverket deltog bland annat på ett seminarium på temat ”Vindkraft på rätt plats – så undviks konflikt mellan förnybart och urfolk”, anordnat av Naturskyddsföreningen.

 • 11 juni 2019

  Dialogmöte med Svenska kraftnät: Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade generaldirektören på Svenska kraftnät i syfte att lyssna på varandras perspektiv och diskutera möjliga vägar att arbeta tillsammans i frågan om hållbar vindkraftsutbyggnad.

 • 24 maj 2019

  Dialog med Länsstyrelsen: Avdelningschefen Caroline Asserup från Energimyndigheten och Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger deltog på landshövdingarnas möte i Umeå för att berätta om strategiarbetet och diskutera upplägget och länsstyrelsernas synpunkter på och roll i framtagandet och genomförandet av strategin.

 • 30 april

  Dialogmöte med Havs- och vattenmyndigheten: Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade generaldirektören på Havs- och vattenmyndigheten i syfte att lyssna på varandras perspektiv och diskutera möjliga vägar att arbeta tillsammans i frågan om hållbar vindkraftsutbyggnad. Hur strategin förhåller sig till havsplaneringen var en huvudfråga.

 • 26 mars 2019

  Dialogmöte med Försvarsmakten: Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade generaldirektören på Försvarsmakten i syfte att lyssna på varandras perspektiv och diskutera möjliga vägar att arbeta tillsammans i frågan om hållbar vindkraftsutbyggnad.

 • 12 mars 2019

  Dialogmöte med Sametinget: Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade ledningen för Sametinget i syfte att lyssna på varandras perspektiv och diskutera möjliga vägar att arbeta tillsammans i frågan om hållbar vindkraftsutbyggnad.

 • 11 december 2018

  Hearing: Syftet var att att höra olika intressenters syn på vilka utmaningar och möjligheter en hållbar vindkraftutbyggnad står inför - och vilka frågeställningar en strategi behöver hantera.

  Dokumentation och deltagarförteckning
 • 30 november 2018

  Workshop med vindkraftsbranschen om lämpliga vindkraftsområden: Syftet var att diskutera vilka kriterier som utmärker områden som är lämpliga för vindkraftsetablering, exempelvis vad gäller medelvindhastighet vid navhöjd och storlek på område.

 • 24 oktober 2018

  Gemensamt myndighetsinitiativ för en hållbar vindkraftsutbyggnad: Generaldirektörerna för Energimyndigheten och Naturvårdsverket presenterade på vindkraftsbranschens årliga konferens Vind 2018 sitt gemensamma initiativ att ta fram en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

  Nyhet på Naturvårdsverkets webbplats: Gemensamt initiativ för en hållbar vindkraftsutbyggnadPressmeddelande på Energimyndighetens webbplats: Gemensamt initiativ för en hållbar vindkraftsutbyggnadUppdragsplan: Strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad (pdf 319 kB)
 • 1 mars 2018

  Beslut om Miljömålsrådsåtgärd – Hållbar vindkraftsutbyggnad: Miljömålsrådet presenterade sin gemensamma åtgärdslista där en av åtgärderna som Energimyndigheten och Naturvårdsverket tagit initiativ till är att ta fram en gemensam strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Åtgärden genomförs i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet.

  Miljömålsrådets åtgärdslista 2018 (sverigesmiljömål.se)