Energieffektivisering i industrin

Energikostnaderna kan ofta vara en stor andel av ett företags produktionskostnader, vilket innebär att industrin har ekonomisk nytta av att effektivisera energianvändningen vid tillverkningen. Industrin kan också bidra till energieffektivisering av transporter och genom minskad energianvändning hos de produkter som säljs.