Energieffektivisering i bostäder och lokaler

Bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges totala slutliga energianvändning. Användningen kan minska exempelvis genom tekniska åtgärder och beteendeförändringar.