Hållbar bioenergi

Bioenergi kan bidra till att begränsa klimatförändringarna och det är viktigt att biobränslen produceras och används på ett hållbart sätt.