Energi

Energifrågorna berör många sektorer i samhället och Naturvårdsverket samarbetar med andra berörda myndigheter på området.