Dokumentation från samverkan om Smart miljöinformation

Här samlar vi dokumentation i form av presentationer, publikationer, filmer etc. från tidigare samverkan inom regeringsuppdraget Digitalt först - Smartare miljöinformation och den löpande samverkan om Smart miljöinformation.

Sidan senast uppdaterad: 5 januari 2021Sidansvarig: Ulrika Domellöf Mattsson