Pågående samverkansinitiativ om Smart miljöinformation

Samverkan om Smart miljöinformation utgår från en gemensam årlig utvecklingsplan. Planen skapar förutsättningar att följa och stödja pågående arbete där nya lösningar för informationsförsörjning utvecklas. Initiativen som ingår i planen bidrar till att uppnå förändringsmålen för Smart miljöinformation och strategin för miljödatahantering.

Sidan senast uppdaterad: 5 januari 2021Sidansvarig: Ulrika Domellöf Mattsson