Organisation och forum för samverkan om Smart miljöinformation

Samverkan om Smart miljöinformation sker mellan organisationer i offentlig sektor som har behov av att samverka om miljöinformation utifrån sitt uppdrag.

Sidan senast uppdaterad: 5 januari 2021Sidansvarig: Ulrika Domellöf Mattsson