Förändringsmål och förändringsprinciper

Naturvårdsverket har i samverkan med olika aktörer tagit fram nio inriktande förändringsmål. De kompletteras av nio förändringsprinciper, som ger stöd i hur vi ska nå målen.

Sidan senast uppdaterad: 5 januari 2021Sidansvarig: Ulrika Domellöf Mattsson