Smart miljöinformation – digitalisering inom miljöområdet

15 myndigheter och organisationer samverkar om Smart miljöinformation, Naturvårdsverket leder samverkan. Målet är att tillsammans bidra till att möta klimatutmaningen och nå Sveriges miljömål.

Sidan senast uppdaterad: 5 januari 2021Sidansvarig: Ulrika Domellöf Mattsson