Om du är störd av buller

Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet.