Vem gör vad i bullerfrågan?

Den som bedriver miljöfarlig verksamhet har ansvar för de miljöstörningar som kan uppkomma från buller. Kommun, länsstyrelse och en rad olika centrala myndigheter har ansvar för olika frågor kopplat till buller.