Bekämpningsmedel

Bestämmelser om bekämpningsmedel syftar till att nå en hållbar användning av bekämpningsmedel och minska de risker och konsekvenser som användningen innebär för människors hälsa och miljön.