Textilavfall och cirkulära textilflöden

Att slänga textil är resursslöseri. I Sverige och Norden pågår ett intensivt arbete kring textil. Senast 2025 ska textilavfall samlas in separat enligt EU:s nya avfallsdirektiv.