Utveckling av den digitala lösningen för avfallsregistret pågår

Från den 1 november ska verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Det finns möjlighet att ta del av det pågående arbetet avseende den digitala lösning som möjliggör rapportering till avfallsregistret.