Elutrustning

Den som tillverkar eller importerar elutrustning har ett stort ansvar för att insamling av elavfall fungerar. Information om producentansvaret för elutrustning.