Batterier

Det är producenterna som ansvarar för att det finns lämpliga system för att samla in batterier. Målet är att alla batterier som inte längre används ska samlas in.