Ökade gränsöverskridande transporter av avfall

Transporterna av avfall inom EU har ökat kraftigt sedan början av 2000-talet. För att skydda människa och miljö finns gemensamma regler för transport och omhändertagande av avfallet. Det ger bättre kontroll över transporterna. Men fortfarande skickas mycket avfall illegalt. Ofta utanför EU:s gränser.