Miljöproblem vid deponering

Deponierna samlar stora mängder föroreningar och miljögifter på en begränsad yta. Med tiden läcker ämnena ut i miljön och kan sprida skadliga ämnen under en mycket lång tid framöver.