Branden i Kagghamra

Har du frågor kring hanteringen av den brand som för närvarande pågår i ett avfallsupplag i Kagghamra, så hänvisar Naturvårdsverket i första hand till Botkyrka kommun.