Om bränder i avfallsupplag

Självantändning anses vara den vanligaste orsaken till brand i avfallsupplag. Risken för självantändning ökar när material lagras under längre perioder.