Sprid kunskap om allemansrätten

Naturvårdsverket ser gärna att fler turister från olika delar av världen får uppleva naturen i vårt land. Fler besökare medför också ett ökat tryck på naturen och då är kunskap om allemansrätten viktig.